Når et firma leier medarbeidere gjennom Worktube, er medarbeiderne forsikret. Det vil si at yrkesskadeforsikring og OTP er tatt hånd om og inklusive.

Når det gjelder ansvarsforsikring er det det utførende firmaet som eventuelt tegner det, altså det firmaet som den innleide medarbeideren jobber for.

Fant du svaret?