Kall oss gjerne for bemanningsbyråenes hotels.com. 

Worktube gir deg et lettbetjent verktøy for å finne, evaluere og velge nye ansatte. Og booke dem for arbeid. Trygt, raskt og effektivt, og til en pris som er lavere enn det markedet tidligere har vært presentert for.

Trygt

Våre løsninger ivaretar både kandidaten og deg som kunde slik lov og forskrift krever det (arbeidsmiljøloven, hviletidsbestemmelser, vikarbyrådirektivet osv.). Vi har også systemer som hindrer at kandidater uten korrekt formalkompetanse blir satt i arbeid.

Raskt og effektivt

Worktube tror på effektivitet gjennom kombinasjonen av objektiv rangering, og subjektiv selektering. Det vil si at vi rangerer kandidatene for deg etter objektive kriterier som er viktige for stillingen. Så hjelper vi deg å subjektivt velge kandidatene. Ved hjelp av korte videoer og effektiv robotintervjuing vil du raskere enn ellers kunne ta en beslutning.

Pris

I de tilfeller bedrifter velger å ikke bruke bemmaningsbyrå er for høy pris den vanligste årsaken. Har man behov for fleksibilitet i arbeidsstyrken, så vil ikke pris lenger være et hinder om man bruker Worktube.

Fant du svaret?