Kandidaten vi etter gjeldende regler få utbetalt overtidstillegg.
Overtidstillegg vil bli viderefakturert direkt uten noe påslag.

Fant du svaret?