Det korte svaret er at du har ansvar for å behandle den innleide kandidaten på lik linje med dine øvrige ansatte. Stillingsinstrukser og HMS krav osv. er en del av dette.

Fant du svaret?