Robotintervju er et automatisk intervju som du kan gjennomføre med mange kandidater samtidig. Kandidatene har frihet til å gjennomføre intervjuet når det passer for dem.

Robotintervju passer godt som et kort førstegangsintervju når det er flere tilsynelatende aktuelle kandidater

Bruk Robotintervju for å sikre at kandidatene du skal velge å bruke mer tid på svarer tilfredsstillende på dine aller viktigste spørsmål.

Ved å bruke Robotintervju vil selskapet fremstå som innovativt og profesjonelt.

Fant du svaret?