Worktube rangerer søkerne for deg etter følgende kriterier:

  • Ferdigheter

  • Utdannelse

  • Erfaring

  • Språkkunnskaper

  • Motivasjon

Hvor viktig de ulike kriteriene er for hver enkelt stilling varierer. Worktube har forhåndsinnstilt vektingen av de ulike kriteriene på de ulike stillingstitlene som kan velges. Du kan også selv justere disse for å best mulig treffe ditt og din bedrifts virkelige behov.

Fant du svaret?