Selvbetjent bemanning er en tjeneste som gjør den som har behov for arbeidskraft i stand til selv å velge ut en kandidat som leies inn som vikar.

Den første motivasjonsfaktoren for å ta i bruk selvbetjent bemanning er den lave prisen. Som en følge av gjennomgående automatisering vil det for mange bedrifter være nesten samme pris om man velger å ansette direkte som å bruke Worktube sin bemanningstjeneste.

Når vi sammenligner et bemanningsbyrå med et reisebyrå er det lettere å forstå fordelene med å gi kontrollen og verktøyet til den som har det faktiske behovet for arbeidskraft. På samme måte som bookingportalene for reiser og hotell som vi har blitt så glade i, vil Worktube med sin selvbetjente bemanningstjeneste gi deg kontrollen slik at du kan få et utvalg av kandidater som matcher både stillingen og dine egne og din bedrifts preferanser og behov.

Så, hva gjør Worktube for meg da, egentlig?
I tillegg til å hjelpe deg med den objektive vurderingen av kandidater, hjelper vi deg gjennom screeningprosessen ved effektiv bruk av video. Du kan gjøre korte og essensielle intervjuer med titalls kandidater i løpet av minutter. Når du så har valgt en kandidat, kan du booke vedkommende. Du kan være trygg på at alt foregår slik det skal. Kandidaten blir tatt vare på og ansettes hos en revidert arbeidsgiver som følger NHO Service sine retningslinjer og selvsagt vikarbyrådirektivet. Vi sørger for at tariffer blir fulgt og at kandidaten har korrekt formalkompetanse. Arbeidskontrakter, OTP, forsikring, arbeidsmiljøloven osv. trenger du ikke å tenke på. Alt er tatt hånd om.

Fant du svaret?