Worktube har tett oppfølging av vikarer som leies ut slik at kort- eller langtids sykefravær minimeres så godt som mulig.

Sykefravær belastes ikke deg som kunde, og vikaren får lønn som han/hun har krav på.

Fant du svaret?